PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Tarasiewicz

Urologia Polska 1993/46/3

Carcinoma planeopitheliale verrucosum penis
Alojzy Witeska, Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Krzysztof Tarasiewicz, Tomasz Rogoziński