PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Strzyżewski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 10.2 - Zespół kotwiczenia rdzenia kręgowego: od urodynamiki do neurochirurgii
Paweł Kroll, Krzysztof Strzyżewski, Andrzej Jankowski