PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Dębski

Urologia Polska 1992/45/2

Angioleiomyolipoma sarcomatosum renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak, Krzysztof Dębski

Urologia Polska 1989/42/2

OCENA SKUTECZNOŚCI PREPARATU MINIPRESS (PRAZOSIN HYDROCHLORIDE) F-MY PFIZER W LECZENIU ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz, Michał Otłowski, Henryk Filipek, Krzysztof Dębski, Janusz Zajda, Robert Swięcicki, Zygmunt Pawluczuk