PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Czubalski

Urologia Polska 1994/47/3

Dr med. Stefan Czubalski — ordynator oddziału urologicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie
Krzysztof Czubalski, Roman Ostatek