PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Borkowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wpływ masy ciała, PSA, skali Gleasona na wyniki radykalnej prostatektomii
Piotr Bryniarski, Mariusz Wróblewski, Krzysztof Pliszek, Andrzej Potyka, Krzysztof Borkowski, Michał Tkocz, Mieczysław Fryczkowski, Wiesław Duda, Zofia Salska, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2006/59/3

Wykorzystanie ściany dolnego kielicha w celu wykonania plastyki kielichowo-miedniczkowo-moczowodowej
Zofia Salska, Ryszard Jarzmus, Krzysztof Pliszek, Krzysztof Borkowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena wyników leczenia pacjentów poddanych cystektomii z zaoszczędzeniem prostaty
Zofia Salska, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus, Paweł Pawlaczek, Krzysztof Borkowski, Paweł Wędzikowski, Ryszard Maranda
Obserwacja wyników immunostymulacji szczepionką BCG w schemacie przedłużonym
Ryszard Jarzmus, Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Paweł Pawlaczek, Marek Kaczorowski, Grzegorz Kies
Wykorzystanie ściany dolnego kielicha w celu wykonania plastyki kielichowo-moczowodowej
Zofia Salska, Ryszard Jarzmus, Krzysztof Pliszek, Krzysztof Borkowski

Urologia Polska 2004/57/2a

AP-19: Tętniaki gałęzi międzypłatowej dolnej tętnicy nerkowej lewej jako przyczyna masywnego krwiomoczu. Opis przypadku
Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Krzysztof Pliszek, Marek Dybczak

Urologia Polska 2000/53/3

RZADKI GUZ NAJĄDRZA
Krzysztof Borkowski, Jan Myrta, Wojciech Pawłowski

Urologia Polska 1999/52/4

TRZY METACHRONICZNE NOWOTWORY NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWEGO U 69-LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Wojciech Pawłowski, Tomasz Sołtysik, Krzysztof Borkowski, Jan Myrta

Urologia Polska 1997/50/2

PRZYDATNOŚĆ BADAŃ USG-DOPPLER-COLOR W OCENIE ODLEGŁYCH WYNIKÓW PO USUNIĘCIU NERKI Z POWODU RAKA
Kazimierz Rajchel, Marek Motyka, Danuta Kokocińska, Marek Szewczyk, Jan Myrta, Krzysztof Borkowski