PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Bar

Urologia Polska 2008/61/2

Koncepcja węzła strażnika w przypadku raka stercza – doniesienie wstępne na podstawie badań własnych
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Marek Urban, Beata Chrapko

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Endoskopowe leczenie w przypadku zwężenia połączenia moczowodu ze wstawką jelitową u pacjentów po radykalnej cystektomii
Radosław Starownik, Krzysztof Bar, Dariusz Borowiec, Waldemar Białek, Jacek Kiś
Portal internetowy poświęcony ultrasonografii urologicznej jako edukacyjna przestrzeń komunikowania się specjalistów wielu dziedzin
Waldemar Białek, Paweł Michalak, Piotr Penza, Grzegorz Rycaj, Rafał Monkiewicz, Krzysztof Bar, Kamil Muc
Dosterczowe iniekcje 99mTc-Nanocoll pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej – wstępne doświadczenia
Waldemar Białek, Robert Klijer, Marek Urban, Krzysztof Bar, Beata Chrapko
Parametry wzmocnienia kontrastowego w TK w ocenie typu i zróżnicowania histopatologicznego guzów nerek
Marek Urban, Luiza Grzycka-Kowalczyk, Grzegorz Staśkiewicz, Krzysztof Bar, Andrzej Drop
Węzeł strażnik w przypadku raka stercza – doniesienie wstępne na podstawie badań własnych
Radosław Starownik, Robert Klijer, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Marek Urban, Beata Chrapko
Anatomia ultrasonograficzna mechanizmu zwieraczowego u mężczyzn od trzeciej do dziewiątej dekady życia
Waldemar Białek, Radosław Starownik, Krzysztof Bar

Urologia Polska 2006/59/4

Analiza pacjentów oraz ocena wyboru sposobu nadpęcherzowego odprowadzenia moczu u chorych poddanych cystektomii radykalnej z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Jerzy Michalak, Dariusz Borowiec, Radosław Starownik, Robert Klijer, Waldemar Białek

Urologia Polska 2006/59/3

Propozycja własnej techniki znieczulenia nasiękowego nerwu zasłonowego w czasie elektroresekcji przezcewkowej guzów umiejscowionych na ścianach bocznych pęcherza moczowego
Andrzej J. Wrona, Krzysztof Bar, Piotr Cwenar, Radosław Starownik

Urologia Polska 2006/59/2

Przedoperacyjna wartość stężenia antygenu sterczowego PSA oraz badanie przez odbytnicę w korelacji z występowaniem niekorzystnych rokowniczo zmian patologicznych stwierdzonych w preparacie po radykalnej prostatektomii
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Radosław Starownik, Lech Wronecki, Marek Urban, Waldemar Białek

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 3.3 - Renoscyntygraficzna ocena wpływu przezskórnej nefrolitotrypsji na czynność nerki
Marek Urban, Beata Chrapko, Krzysztof Bar, Robert Klijer
KOD: 7.3 - Przedoperacyjna wartość antygenu sterczowego PSA oraz badanie przez odbytnicę w ocenie występowania niekorzystnych rokowniczo zmian patologicznych, stwierdzonych w preparacie po radykalnej prostatektomii
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Radosław Starownik, Lech Wronecki, Marek Urban, Waldemar Białek
KOD: 8.4 - Uwarunkowania wyboru nadpęcherzowego odprowadzenia moczu u chorych poddanych cystektomii radykalnej z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Radosław Starownik, Jerzy Michalak, Dariusz Borowiec, Robert Klijer, Waldemar Białek
KOD: 15.1 - Własny sposób odtworzenia drożności moczowodu jedynej nerki
Konstanty Łoński, Krzysztof Bar, G. Kostiuk, L. Łoński

Urologia Polska 2006/59/1

Rodzaje uszkodzeń strukturalnych dolnych dróg moczowych w przebiegu złamań miednicy
Paweł Malik, Krzysztof Bar, Jacek Niezabitowski, Andrzej Ciołko, Piotr Paluszkiewicz, Karol Dudka, Tomasz Lübek, Paweł Płaza

Urologia Polska 2005/58/4

Leczenie radykalne chorych na przyzwojaka pęcherza moczowego o złośliwym przebiegu klinicznym
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Elżbieta Czekajska-Chehab, Waldemar Białek, Jerzy Michalak, Lech Wronecki

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena wpływu przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL) na miąższ operowanej nerki
Marek Urban, Elżbieta Czekajska-Chehab, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Sławomir Wojtaszko, Radosław Starownik, Andrzej Drop
Ocena patomorfologiczna materiału po radykalnej prostatektomii
Lech Wronecki, Katarzyna Mierzwińska, Robert Klijer, Justyna Szumiło, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Elżbieta Korobowicz
Ocena patomorfologiczna materiału po cystoprostatektomii - doświadczenia własne
Lech Wronecki, Dorota Lewkowicz, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Jarosław Dudka, Elżbieta Korobowicz
Ocena stopnia zaawansowania klinicznego raka pęcherza moczowego na podstawie wykonanych rutynowo badań diagnostycznych w materiale własnym
Dariusz Borowiec, Jerzy Michalak, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Lech Wronecki, Elżbieta Korobowicz, Elżbieta Czekajska-Chehab
Tomografia wielorzędowa w przedoperacyjnej ocenie guzów nerek
Sławomir Wojtaszko, Marek Urban, Elżbieta Czekajska-Chehab, Elżbieta Korobowicz, Krzysztof Bar, Andrzej Drop

Urologia Polska 2005/58/1

Analiza nienowotworowych zmian patologicznych wykrytych w czasie biopsji błony śluzowej pęcherza moczowego
Marek Długosz, Krzysztof Bar

Urologia Polska 2004/57/4

Pourazowa przetoka tętniczo-żylna i tętniak rzekomy tętnicy nerkowej powikłane dużymi zaburzeniami hemodynamicznymi i marskością nerki
Marek Długosz, Krzysztof Bar, Jerzy Stanisławek, Adam Prażanowski, Grzegorz Zarzycki, Andrzej Niewczas

Urologia Polska 2004/57/1

Ostra odwracalna niewydolność nerek w przebiegu ropnia pozaotrzewnowego
Anna Bednarek-Skublewska, Krzysztof Bar, Iwona Baranowicz-Gąszczyk, Lucyna Jóźwiak, Andrzej Książek

Urologia Polska 2003/56/2

Selektywna embolizacja jako leczenie przetoki moczowej po usunięciu prawej nerki, nerki podkowiastej
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Radosław Pietura, Marek Urban

Urologia Polska 2003/56/1

Przejściowe zaburzenia widzenia jako powikłanie po przezcewkowej elektroresekcji stercza (TURP)
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Radosław Starownik, Waldemar Białek, Maria Pilarczyk
Wynicowanie pęcherza moczowego współistniejące z moczowodem olbrzymim u 34-letniej chorej
Krzysztof Bar, Dariusz Stępnik, Robert Klijer, Danuta Skomra
Gruczolak kory nadnercza czynny hormonalnie
Krzysztof Bar, Danuta Skomra, Dariusz Stępnik, Krzysztof Gąsiorek

Urologia Polska 2002/55/4

Angiofibromyolipoma nerki imitujący guz nadnercza
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Radosław Pietura

Urologia Polska 2002/55/3

Torbielowaty guz przestrzeni zaotrzewnowej imitujący torbiel nerki. Problem diagnostyczno-terapeutyczny
Jerzy Michalak, Krzysztof Bar, Andrzej Wolski, Danuta Skomra
Gruźlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku
Anna Bednarek-Skublewska, Janusz Ciechan, Iwona Baranowicz-Gąszczyk, Zofia Siezieniewska-Sikorska, Krzysztof Bar, Andrzej Książek

Urologia Polska 2002/55/2

Małoinwazyjna metoda chirurgicznego leczenia wrodzonych skrzywień prącia
Marek Urban, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Dariusz Stępnik
Złamanie prącia z urazem cewki moczowe
Dariusz Borowiec, Krzysztof Bar, Jerzy Michalak

Urologia Polska 2002/55/1

Wiełomocz niespotykanej ilości po odbarczeniu jedynej nerki, zablokowanej przez kamień moczowodowy
Krzysztof Gąsiorek, Tomasz Modrzewski, Krzysztof Bar, Anna Bednarek-Skublewska

Urologia Polska 2001/54/3

Powikłania występujące przy stosowaniu instilacji dopęcherzowych z adriblastyny w leczeniu nowotworów powierzchownych pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Waldemar Lasota, Adam Szkodny
Wczesne krwawienie po przezcewkowej elektroresekcji łagodnego rozrostu stercza - analiza przyczyn
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Adam Szkodny
Rzadki przypadek olbrzymiego kamienia w pooperacyjnej przetoce pęcherzowo-pochwowej
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Robert Klijer, Marek Urban

Urologia Polska 2001/54/1

Próba użycia cewnika naczyniowego Fogarty\'ego do balonowego poszerzania zwężenia moczowodu w miejscu jego zespolenia z pęcherzem jelitowy
Krzysztof Bar, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny, Andrzej Prajsner, Marcin Szkodny

Urologia Polska 1999/52/4

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM POŚWIĘCONEGO LASEROM W UROLOGII
Krzysztof Bar

Urologia Polska 1999/52/3

SPRAWOZDANIE Z VIII ZIMOWEGO UROLOGICZNEGO FORUM (21-25. 11. 1999 R. - DAVOS, SZWAJCARIA)
Krzysztof Bar

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ I LASERA NEODYMOWEGO ND:YAG
Krzysztof Bar

Urologia Polska 1998/51/1

OCENA PRZYDATNOŚCI ULTRASONOGRAFII PRZEZODBYTNICZEJ STERCZA (TRUS) W DIAGNOSTYCE RAKA TEGO NARZĄDU
Wojciech Szewczyk, Marcin Szkodny, Andrzej Preisner, Krzysztof Bar

Urologia Polska 1997/50/4

WŁASNA MODYFKACJA OPERACJI NEUGEBAUERA-LE FORTA ZASTOSOWANA W LECZENIU PRZETOK CEWKOWO-POCHWOWYCH
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Grzegorz Szkodny, J. Wójcik

Urologia Polska 1993/46/4

Wyniki leczenia dorosłych chorych z powodu torbielowatego rozszerzenia śródpęcherzowego odcinka moczowodu (ureterocoele)
Krzysztof Łukojć, Krzysztof Bar, Wojciech Szewczyk
Modyfikacje i usprawnienie w usuwaniu kamieni drogą przezskórną — PCNL
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1993/46/3

Poczucie lęku u chorych leczo nych w Oddziale Urologiczn
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Sacha, Krzysztof Bar, Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1993/46/1

Złamanie prącia jako problem urologiczny
Michał Tkocz, Krzysztof Bar

Urologia Polska 1992/45/4

Wyniki kruszenia kamieni kielichowych nerek za pomocą pozaustrojowej litotrypsji (ESWL)
Krzysztof Łukojć, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Bar, Andrzej Nowak, Adam Szkodny

Urologia Polska 1992/45/3

Analiza powikłań po zabiegach ESWL
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Sacha, Krzysztof Łukojć, Jan Kawecki

Urologia Polska 1992/45/2

Zastosowanie lasera neodymowego w leczeniu kłykcin kończystych. Doniesienie wstępne
Krzysztof Bar, Jan Kawecki, Michał Tkocz, Wojciech Szewczyk, Adam Szkodny

Urologia Polska 1991/44/2

Kruszenie kamieni w układzie moczowym falą wstrząsową generowaną pozaustrojową u dorosłych (extra-corporeal shoch wale lithotripsy – ESWL)
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Andrzej Szedel, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Sacha, Maciej Flak, Adam Szkodny
Zewnątrzustrojowa litotrypsja (ESWL) kamieni dróg moczowych u dzieci
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Andrzej Szedel, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Sacha, Maciej Flak

Urologia Polska 1991/44/1

Nowotwory miedniczki nerkowej i moczowodu w materiale Klinikilogii
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Nowak, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć
Powrót czynności nerki, której moczowód był podwiązany przez 90 dni
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1990/43/3

LASER W LECZENIU NIEKTÓRYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner, Jan Kawecki

Urologia Polska 1990/43/2

WSPÓŁISTNIENIE DWÓCH PIERWOTNYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA NOWOTWORÓW NERKI I STERCZA
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Krzysztof Łukojć

Urologia Polska 1989/42/1

WRAŻENIA Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W OBSŁUDZE LASERA MEDYCZNEGO MEDILAS 2 W MONACHIUM
Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner

Urologia Polska 1988/41/4

WCZESNE WYNIKI ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRZYWEJ MIKCYJNEJ
Krzysztof Bar

Urologia Polska 1988/41/2

SKRZYŻOWANE PRZEMIESZCZENIE NERKI LEWEJ WYKRYTE PRZYPADKOWO Z POWODU POWIKŁAŃ PO OPERACJI GINEKOLOGICZNEJ
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Adam Szkodny

Urologia Polska 1987/40/3

CIAŁA OBCE PRZYCZYNĄ POWSTAWANIA KAMIENI NERKOWYCH
Andrzej Noga, Krzysztof Bar

Urologia Polska 1987/40/2

PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO UMIEJSCOWIONYCH W OKOLICY UJSC MOCZOWODOWYCH
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar, Mirosław Salamon

Urologia Polska 1986/39/3

Przydatność przyżyciowego testu barwnego w różnicowaniu guzów pęcherza moczowego z przewlekłymi stanami zapalnymi
Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar, Mirosław Salamon, Adam Szkodny
OCENA PRZYDATNOŚCI ULTRASONOGRAFII W OKREŚLENIU POJEMNOŚCI I ZALEGANIA MOCZU W PĘCHERZU
Andrzej Noga, Krzysztof Bar, Adam Szkodny

Urologia Polska 1985/38/4

URAZY DRÓG MOCZOWYCH TOWARZYSZĄCE OPERACJOM GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar

Urologia Polska 1985/38/2

OCENA OPERACYJNEGO LECZENIA PRZETOK PĘCHERZOWO­-POCHWOWYCH
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar

Urologia Polska 1984/37/4

NIEKORZYSTNE UMIEJSCOWIENIE GUZÓW W DOLNYCH DROGACH MOCZOWYCH I ICH LECZENIE ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar

Urologia Polska 1983/36/1

Przypadek skamieniałego ciała obcego pęcherza moczowego wikłającego przebieg prawidłowego porodu
Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar