PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krystyna Sawicz-Birkowska

Urologia Polska 2008/61/3

Guz Wilmsa u dorosłych – leczenie i rokowanie w świetle własnych doświadczeń
Dominika Makota, Romuald Zdrojowy, Krystyna Sawicz-Birkowska, Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Tomasz Szydełko, Anna Kołodziej, Monika Bonczyk, Bartosz Małkiewicz

Urologia Polska 2007/60/4

Zastosowanie chirurgii oszczędzającej miąższ nerki w przypadku onkocytoma u dziecka
Wojciech Apoznański, Krystyna Sawicz-Birkowska

Urologia Polska 1996/49/3

RZADKIE NOWOTWORY NEREK U DZIECI *
Krystyna Sawicz-Birkowska, Maciej Bagłaj, Wojciech Apoznański

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA NERCZAKA U 109 DZIECI PO WSTĘPNEJ CHEMIOTERAPII*
Krystyna Sawicz-Birkowska, Jerzy Czernik

Urologia Polska 1987/40/3

WSTĘPNA OCENA WARTOŚCI KLINICZNEJ WIELOLEKOWEJ CHEMIOTERAPII W LECZENIU DZIECI CHORYCH NA GUZY ZARODKOWE JĄDRA
Krystyna Sawicz-Birkowska, Urszula Chojnacka, Jerzy Czernik