PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krystyna Klimek

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA NIEKTÓRYCH SKŁADOWYCH BIAŁKOMOCZU U CHORYCH PODDANYCH KRUSZENIU KAMIENI NERKOWYCH FALĄ WSTRZĄSOWĄ, WYTWARZANĄ POZAUSTROJOWO (ESWL)
Krystyna Klimek, Tadeusz Sadowski, Jacek Niezabitowski, Grzegorz Raszewski, Krzysztof Marczewski