PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kazimierz Tarnowiecki

Urologia Polska 1982/35/1-2

Obustronny rak nerki
Kazimierz Adamkiewicz, Kazimierz Tarnowiecki, Stanisław Wróbel

Urologia Polska 1981/34/3-4

Diagnostyka guzów brodawczakowych miedniczki nerkowej
Kazimierz Tarnowiecki, Jerzy Niemirowicz

Urologia Polska 1981/34/2

Czop nowotworowy żyły próżnej dolnej wrastający z raka nerki
Kazimierz Tarnowiecki, Kazimierz Adamkiewicz

Urologia Polska 1980/33/1

Zaopatrywanie ran pęcherza moczowego u szczurów za pomocą kleju tkankowego „Chirurcoll"
Kazimierz Tarnowiecki

Urologia Polska 1978/31/3

Dysplastyczna nerka
Kazimierz Tarnowiecki, Jerzy Niemirowicz