PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Katarzyna Sapeta

Urologia Polska 1981/34/3-4

Podwiązanie żyły głównej dolnej uszkodzonej podczas usuwania guza nerki
Katarzyna Sapeta, Stefan Olszowski, Helena Strońska, Andrzej Kowalski

Urologia Polska 1980/33/3

Sprawozdanie z posiedzenia naukowego P.T.U. Oddział Krakowski zorganizowanego przez Kliniczny Oddział Urologiczny AM w dniu 17.11.79 w Czerwonej Górze k/Kielc
Katarzyna Sapeta, Andrzej Kowalski