PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Katarzyna Bernardczyk

Urologia Polska 1993/46/2

Polip cewki moczowej tylnej u dzieci
Andrzej Jankowski, Katarzyna Bernardczyk

Urologia Polska 1993/46/1

Poziomy IgA w surowicy, w moczu i rola leczenia odkażającego skojarzonego z kortykoterapią u dzieci z cystitis cystica
Ewa Stefaniak, Andrzej Jankowski, Elżbieta Bortkiewicz, Katarzyna Bernardczyk, Krystyna Strzykała, Janusz Maciejewski