PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kamil Burzyński

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.2 - Przydatność badania fotodynamicznego (PDD) do oceny powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego u chorych po usunięciu nerki i moczowodu
Marek Lipiński, Leszek Jeromin, Kamil Burzyński, Waldemar Różański
KOD: 3.1 - Wielorzędowa tomografia komputerowa (TK) z rekonstrukcją 3D odlewowej kamicy nerkowej jako pomoc w wyborze techniki zabiegu operacyjnego (doniesienie wstępne)
Kamil Burzyński, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Artur Kobielski, Marek Lipiński, Waldemar Różański

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ultrasonografia trójwymiarowa stosowana do oceny wnętrza olbrzymiej przestrzeni płynowej nerki
Kamil Burzyński, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1995/48/4

PRZEZSKÓRNA ELEKTRORESEKCJA DUŻYCH, PROSTYCH TORBIELI NERKI
Leszek Jeromin, Kamil Burzyński

Urologia Polska 1993/46/4

Powikłania i wyniki leczenia kamicy nerkowej me- todą ESWL aparatem MPL-9000 firmy Dornier
Kamil Burzyński, Wojciech Dutkiewicz, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1991/44/2

Zakażenie wewnątrzszpitalne w Klinice Urologii AM w Łodzi w latach 1984—1989
Włodzimierz Kuligowski, Kamil Burzyński, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1991/44/1

ENDOSONOGRAFICZNY OBRAZ PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Kamil Burzyński, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Marek Salagierski

Urologia Polska 1990/43/4

OCENA PORÓWNAWCZA BADAŃ USG I HISTOPATOLOGICZNYCH STERCZA U CHORYCH Z ZATRZYMANIEM MOCZU
Andrzej Prelich, Kamil Burzyński, Mariusz Blewniewski
WARTOŚĆ OBLITERACYJNA PREPARATU AETHOXYSKLEROL-KREUSSLER PODANEGO DO WNĘTRZA PRZEZSKÓRNIE OPRÓŻNIONYCH TORBIELI NEREK
Kamil Burzyński, Andrzej Prelich, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1990/43/3

OCENA PORÓWNAWCZA SKUTECZNOŚCI OBLITERACYJNEGO DZIAŁANIA WIBRAMYCYNY I ETANOLU PODANYCH DO WNĘTRZA OPRÓŻNIONYCH PRZEZSKÓRNIE TORBIELI NEREK
Kamil Burzyński, Andrzej Prelich, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1987/40/4

PRZEZSKÓRNE OPRÓŻNIANIE TORBIELI NEREK PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Marek Salagierski, Kamil Burzyński, Michał Studniarek, Andrzej Juszyński, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński