PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Juliusz Preferansow

Urologia Polska 1978/31/1

Leczenie oskalpowania prącia wolnym przeszczepem skórnym pośredniej grubości
Piotr Podsiadły, Juliusz Preferansow, Janusz Darewicz