PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Zachwiej

Urologia Polska 1989/42/1

ŚRÓDOPERACYJNE ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE GUZA MIEDNICZKI NERKOWEJ
Alojzy Witeska, Jerzy Zachwiej, Andrzej Sadowski

Urologia Polska 1982/35/1-2

Brodawczak kielicha nerki u 12-letniego chłopca
Jerzy Zachwiej, Wojciech Romaszewski

Urologia Polska 1980/33/1

Wartość Amikacyny w leczeniu zakażeń układu moczowego
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Agnieszka Wardyńska-Szlasa, Jerzy Zachwiej

Urologia Polska 1979/32/4

Łagodny gruczolak nerki
Stanisław Dąbkowski, Alojzy Witeska, Jerzy Zachwiej