PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Walecki

Urologia Polska 1989/42/2

WARTOŚĆ ULTRASONOGRAFII WE WCZESNYM ROZPOZNAWANIU NOWOTWORÓW JĄDER
Andrzej Gomuła, Andrzej Giza, Jerzy Walecki