PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Wójcicki

Urologia Polska 1993/46/1

Wpływ jednostronnej nefrektomii na eliminację gentamycyny podanej królikom jednorazowo
Marek Droździk, Barbara Gawrońska-Szklarz, Teresa Kardel-Mizerska, Jerzy Wójcicki, Barbara Krasowska, Lidia Różewicka