PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Olucha

Urologia Polska 1982/35/3-4

Odległe wyniki leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha, Alfred Fulde

Urologia Polska 1982/35/1-2

Rak nerki podkowiastej
Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha, Stanisław Skrzelewski

Urologia Polska 1981/34/3-4

Skręt przyczepka najądrza
Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha