PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Niemirowicz

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 15.3 - Chirurgiczne leczenie w przypadku choroby Peyronie
Konrad Jersak, Jerzy Niemirowicz, Piotr Kowalski, Andrzej Kacprzak, Piotr Kaczmarek, Jarosław Bobiński
KOD: 7.1 - Wpływ leczenia analogami LHRH na stężenie wybranych cytokin u chorych na raka gruczołu krokowego
Piotr Kaczmarek, Lech Pokoca, Jerzy Niemirowicz, Konrad Jersak, Zbigniew Baj

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena wartości zespolenia moczowodów z zastępczym pęcherzem jelitowym lub zbiornikiem jelitowym u chorych na raka pęcherza moczowego
Jerzy Niemirowicz, Piotr Kowalski, Andrzej Kacprzak, Konrad Jersak, Piotr Kaczmarek

Urologia Polska 2004/57/2a

PVII-5: Stężenie 8-OHDG u chorych na raka pęcherza moczowego, leczonych wlewkami dopęcherzowymi z zawiesiny prątka BCG
Piotr Kaczmarek, Jerzy Niemirowicz, Jan Błaszczyk, Paweł Fijałkowski, Piotr Kowalski, Zbigniew Baj

Urologia Polska 1999/52/4

OBJAWY UBOCZNE JAKO WYNIK STOSOWANIA ZAWIESINY PRĄTKA BCG U CHORYCH Z POWIERZCHOWNYM RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO
Piotr Kaczmarek, J. Kowalski, Jerzy Niemirowicz

Urologia Polska 1999/52/2

OCENA SKUTECZNOŚCI ZAPOBIEGANIA NAWROTOM POWIERZCHOWNYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONYCH PRZEZCEWKOWĄ ELEKTRORESEKCJĄ
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś, Jerzy Niemirowicz, Waldemar Różański

Urologia Polska 1989/42/3

SPRAWOZDANIE Z XIX KONGRESU TOWARZYSTWA UROLOGÓW NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ, ERFURT, 8?11. 11. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś, Mirosław Kazoń, Jerzy Niemirowicz

Urologia Polska 1987/40/4

NERCZAK WIELOKOMOROWY TORBIELOWATY
Jerzy Niemirowicz, Stanisław Sporny

Urologia Polska 1982/35/1-2

Złamanie prącia
Jerzy Niemirowicz, Maurycy Strzałkowski, Jerzy Wróbel

Urologia Polska 1981/34/3-4

Kliniczna ocena leczenia chorych urologicznych preparatem gramurin w zakażeniach wywołanych przez pałeczki gram (?)
Kazimierz Adamkiewicz, Janusz Galiński, Jerzy Niemirowicz, Jerzy Korda
Diagnostyka guzów brodawczakowych miedniczki nerkowej
Kazimierz Tarnowiecki, Jerzy Niemirowicz

Urologia Polska 1981/34/1

Wpływ operacji usunięcia gruczolaka stercza na układ krzepnięcia i fibrynolizy krwi
Jerzy Niemirowicz

Urologia Polska 1980/33/3

Zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy u chorych po operacjach na gruczole krokowym
Jerzy Niemirowicz

Urologia Polska 1980/33/1

Przetoka skórno-okołonerkowa-oskrzelowa
Kazimierz Adamkiewicz, Jerzy Niemirowicz

Urologia Polska 1979/32/2

Leczenie nowotworów pęcherza moczowego
Jerzy Niemirowicz

Urologia Polska 1978/31/3

Dysplastyczna nerka
Kazimierz Tarnowiecki, Jerzy Niemirowicz

Urologia Polska 1978/31/1

Analiza jednostek chorobowych w poszczególnych grupach wiekowych u chorych leczonych w klinice urologicznej AMG
Jerzy Niemirowicz
Wyniki leczenia nowotworów pęcherza moczowego przez całkowite wycięcie pęcherza
Jerzy Niemirowicz