PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Korda

Urologia Polska 1981/34/3-4

Kliniczna ocena leczenia chorych urologicznych preparatem gramurin w zakażeniach wywołanych przez pałeczki gram (?)
Kazimierz Adamkiewicz, Janusz Galiński, Jerzy Niemirowicz, Jerzy Korda

Urologia Polska 1980/33/3

Czasowa, całkowita remisja przerzutów płucnych: raka z nabłonka przejściowego, po leczeniu bleomycyną i winblastyną
Jerzy Korda

Urologia Polska 1980/33/2

Przypadek rodzinnego występowania nowotworu jądra u ojca i syna
Jerzy Korda

Urologia Polska 1980/33/1

Sprawozdanie z XXX szkoleniowo-naukowego zebrania północno-zachodniego oddziału P.T.U.
Jerzy Korda

Urologia Polska 1979/32/4

Nadciśnienie objawowe po urazie nerki dysplastycznej
J. Marek Słomiński, Jerzy Korda