PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Golański

Urologia Polska 1981/34/2

Ryzyko związane z pozostawieniem kikuta moczowodu
Bolesław Kuzaka, Andrzej W. Malewski, Jerzy Golański

Urologia Polska 1980/33/4

Ropień okołonerkowy jako powikłanie po operacji na drogach żółciowych
Jan Sadowski, Jerzy Golański, Olgierd Rowiński

Urologia Polska 1979/32/4

Masywny krwiomocz po urazie brzucha pierwszym objawem brodawczaków pęcherza moczowego
Jerzy Golański
Brodawczaki miedniczki i kielichów nerkowych
Jerzy Golański