PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Gajewski

Urologia Polska 1980/33/1

Moczowód położony poza żyłą główną dolną
Jerzy Gajewski, Władysław Lasek