PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Czernik

Urologia Polska 2007/60/1

Czy można skutecznie powiększyć pęcherz moczowy nie używając jelita?
Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik, Wojciech Jaworski

Urologia Polska 2004/57/3

Parametry przepływowe mikcji a pojemność pęcherza moczowego u dzieci
Rafał Chrzan, Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik
Augmentacje pęcherza moczowego u dzieci
Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik, Tomasz Szydełko, Rafał Chrzan

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA NERCZAKA U 109 DZIECI PO WSTĘPNEJ CHEMIOTERAPII*
Krystyna Sawicz-Birkowska, Jerzy Czernik

Urologia Polska 1987/40/3

WSTĘPNA OCENA WARTOŚCI KLINICZNEJ WIELOLEKOWEJ CHEMIOTERAPII W LECZENIU DZIECI CHORYCH NA GUZY ZARODKOWE JĄDRA
Krystyna Sawicz-Birkowska, Urszula Chojnacka, Jerzy Czernik