PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Badyda

Urologia Polska 1997/50/2

BOLE GŁOWY PO ZNIECZULENIU PODPAJĘCZYNÓWKÓWYM JAKO PROBLEM W KLINICE UROLOGICZNEJ
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Anna Borucka, Jacek Kudelski, Jerzy Badyda

Urologia Polska 1996/49/3

ZACHOWANIE SIĘ POZIOMU GONADOTROPIN PRZYSADKOWYCH, TESTOSTERONU ORAZ PROLAKTYNY U CHORYCH NA RAKA STERCZA LECZONYCH FUGERELEM
Janusz Darewicz, Jerzy Badyda, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1995/48/1

ZABURZENIA PSYCHICZNE W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEGO
Eugeniusz Malczyk, Jerzy Badyda, Barbara Darewicz

Urologia Polska 1994/47/4

Trzykrotny nowotwór układu moczowego u 70-letniego mężczyzny
Jerzy Badyda, Janusz Darewicz

Urologia Polska 1988/41/4

IZOLOWANE, URAZOWE PĘKNIĘCIE MIEDNICZKI NERKOWEJ
Jerzy Badyda, Barbara Darewicz