PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jarosław Leszniewski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Skręt jądra – wyniki odległe leczenia operacyjnego
Krzysztof Kraśnicki, Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Jarosław Leszniewski

Urologia Polska 2002/55/4

Ureterocystoplastyka oszczędzająca - sposób augmentacji pęcherza u pacjentów z myelomeningocele
Marek Orkiszewski, Jarosław Leszniewski, Joanna Madej