PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jarosław Chrząstek

Urologia Polska 2004/57/2a

RI-2: Możliwości wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce naczyń nerkowych
Anna Salagierska-Barwińska, Marek Salagierski, Jarosław Chrząstek, Ludomir Stefańczyk