PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Zajda

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Analiza jakości życia kobiet z nietrzymaniem moczu
Ewa Strupińska, Janusz Zajda

Urologia Polska 1989/42/2

OCENA SKUTECZNOŚCI PREPARATU MINIPRESS (PRAZOSIN HYDROCHLORIDE) F-MY PFIZER W LECZENIU ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz, Michał Otłowski, Henryk Filipek, Krzysztof Dębski, Janusz Zajda, Robert Swięcicki, Zygmunt Pawluczuk