PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Pławner

Urologia Polska 1983/36/2

Ginekomastia w guzach jądra (z omówieniem przypadku leydigioma)
Mieczysław Luciak, Janusz Pławner, Franciszek Zych

Urologia Polska 1979/32/2

Cystectomia trigonalis w leczeniu mięsaka prążkowanokomórkowego stercza
Janusz Pławner, Jerzy Czopik