PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Ciechan

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Endoskopowe leczenie dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi
Bogusław Jakubowski, Janusz Ciechan, Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Ludwik Kotliński
KOD: 8.2 - Rola powtórnej przezcewkowej elektroresekcji w ocenie pacjentów z powierzchownymi nowotworami pęcherza moczowego
Janusz Ciechan, Ireneusz Ostrowski, Krzysztof Mazurek
KOD: 16.2 - Leczenie długotrwałego priapizmu niedokrwiennego przez wytworzenie połączenia jamisto-gąbczastego sposobem Sachera
Ireneusz Ostrowski, Janusz Ciechan, Tadeusz Palec

Urologia Polska 2006/59/1

Kamica kikuta moczowodu po heminefrektomii
Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Wojciech Wiatr, Krzysztof Mazurek, Bogusław Jakubowski, Janusz Ciechan

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Urazowe oskalpowanie prącia i moszny - technika operacyjna, wczesny i odległy wynik operacji rekonstrukcyjnej
Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Wojciech Wiatr, Krzysztof Mazurek, Bogusław Jakubowski, Andrzej Baj, Janusz Ciechan

Urologia Polska 2002/55/3

Gruźlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku
Anna Bednarek-Skublewska, Janusz Ciechan, Iwona Baranowicz-Gąszczyk, Zofia Siezieniewska-Sikorska, Krzysztof Bar, Andrzej Książek

Urologia Polska 1995/48/1

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO OSŁONKI POCHWOWEJ JĄDRA
Janusz Ciechan, Wojciech Dzierżak