PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Sprogis

Urologia Polska 2001/54/4

Zgorzel Fourniera - obserwacja trzynastu chorych
Adam Gołąb, Jan Sprogis, Alina Kaczmarek, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1988/41/4

KRWIAK POCHWY (HAEMATOKOLPOS) IMITUJĄCY GUZ MIEDNICY MNIEJSZEJ
Władysław Łazar, Jan Sprogis

Urologia Polska 1988/41/1

ZNACZENIE WAGINOGRAFII W DIAGNOSTYCE PRZETOK MOCZOWODOWO-POCHWOWYCH I PĘCHERZOWO-POCHWOWYCH
Teresa Kardel-Mizerska, Stanisława Spoz, Jan Sprogis
RAK SKÓRY MOSZNY
Jan Sprogis, Teresa Kardel-Mizerska, Stanisława Spoz

Urologia Polska 1987/40/2

WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU U KOBIET LECZONE OPERACYJNIE ZMODYFIKOWANĄ METODĄ MARSHALL?MARCHETTI?KRANTZ
Jan Sprogis, Stanisław Krasoń, Stanisława Spoz
LECZENIE OPERACYJNE PRZETOK PĘCHERZOWO-MACICZNYCH
Stanisława Spoz, Stanisław Krasoń, Jan Sprogis

Urologia Polska 1985/38/1

GRUCZOLAK KWASOCHŁONNY (ONCOCYTOMA) NERKI
Stanisław Krasoń, Roman Mazuryk, Jan Sprogis