PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Przybyła

Urologia Polska 1978/31/2

Poprzeczne czyli skrzyżowane przemieszczenie jąder
Franciszek Janosz, Jan Przybyła, Jan Myrta