PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Karol Wolski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Różnorodność efektu fenotypowego mutacji R117H
Aleksandra Norek, A. Sobczyńska-Tomaszewska, Jan Karol Wolski, D. Sands, M. Trawińska-Bartnicka, E. Sapiejko, K. Czerska, K. Wertheim, J. Bal
Czy męska niepłodność może być spowodowana przez wariant (TG)13(T)6 genu CFTR?
Katarzyna Wertheim, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Józef Pawlicki, Jan Karol Wolski, Jerzy Bal
Kariotyp 46,XX jako przyczyna niepłodności męskiej
Jan Karol Wolski, Alicja Ilnicka, Barbara Pawłowska, Janusz G. Zimowski, Joanna Bogdanowicz, Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 14 - Dziesięć lat przezskórnego pozyskiwania plemników do zabiegów wspomaganego rozrodu IVF-ICSI/PESA, TESA
Jan Karol Wolski, Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski, Bogdan Biarda, Hanna Marszał, Sylwia Trubacz

Urologia Polska 2005/58/2

Dysgenezja jąder ze zmianą nowotworową u mężczyzny z interseksualizmem: obserwacja i postępowanie kliniczne od okresu noworodkowego do 29. roku życia
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Maria Szarras-Czapnik, Marek Sosnowski, Elżbieta Oszukowska, Jan Karol Wolski, Tomasz Romer, Krzysztof Kula

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Oszczędzenie gonady uchłopca w przypadku teratoma maturum
Jan Karol Wolski, Paweł Rajszys, Wiesława Grajkowska, Małgorzata Gładkowska-Dura

Urologia Polska 2004/57/2a

PVIII-4: Udane zastosowanie techniki podwójnego mrożenia (plemniki oraz zarodki) w protokole ICSI-TESA - opis przypadku
Jan Karol Wolski, Katarzyna Kozioł, Krzysztof Papis, Piotr Lewandowski, Hanna Marszał, Bogdan Biarda, Przemysław Kluge

Urologia Polska 2002/55/4

Sprawozdanie z XIII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Jan Karol Wolski, Czesław Szymkiewicz

Urologia Polska 2002/55/1

Wykorzystanie poszerzonego moczowodu do augmentacji pęcherza neurogennego u dzieci
Lidia Skobejko-Włodarska, Jerzy Czyż, Krystyna Strulak, Piotr Gastoł, Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Ostrowska, Jan Karol Wolski, Mieczysław Śmigielski

Urologia Polska 2001/54/4

Przydatność autoaugmentacji w leczeniu pęcherza ncurogennego u dzieci
Lidia Skobejko-Włodarska, Jerzy Czyż, Piotr Gastoł, Jan Karol Wolski, Mieczysław Śmigielski, Krystyna Strulak, Małgorzata Baka-Ostrowska

Urologia Polska 2001/54/3

Sprawozdanie z XII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (ESPU) i III Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Zaburzeń Trzymania Moczu u Dzieci (ICSC)
Jerzy Czyż, Jan Karol Wolski, Czesław Szymkiewicz

Urologia Polska 1996/49/3

SPRAWOZDANIE Z X SYMPOZJUM UROLOGII DZIECIĘCEJ REFLUXUS VESICO-URETERALIS WARSZAWA, 1994 r.
Tomasz Ferenz, Jan Karol Wolski, Ryszard Hanecki, Andrzej Borówka

Urologia Polska 1994/47/1a

Embriogeneza wynicowanego pęcherza moczowego
Jan Karol Wolski