PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Antczak

Urologia Polska 1991/44/2

Porównanie skuteczności systemowej terapii cyklofosfamidem BCG sec Berna, stosowanej dopęcherzowo w zapobieganiu nawrotom pierwotnych powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Andrzej Stokłosa, Jan Antczak, Andrzej W. Malewski, Jacek Rykowski, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1987/40/3

ZAKRZEPICA ŻYŁ NERKOWYCH PO NEFREKTOMII RADYKALNEJ, POŁĄCZONEJ Z USUNIĘCIEM CZOPU NOWOTWOROWEGO Z ŻYŁY GŁÓWNEJ DOLNEJ
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Kazimierz Wardyn, Ewa Koźmińska, Jan Antczak, Zofia Tomecka, Ewa. Dałek-Sicińska

Urologia Polska 1985/38/2

WYNIKI LECZENIA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Jan Antczak

Urologia Polska 1985/38/1

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA OPERACYJNEGO WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET PRZY POMOCY POLSKIEGO KLEJU CHIRURGICZNEGO ?CHIRURCOLL"
Jan Szymanowski, Longin Marianowski, Jan Antczak, Zofia Kasprzycka, Grażyna Skawińska

Urologia Polska 1982/35/3-4

Rozległe zacieki moczowe spowodowane uszkodzeniem cewki moczowej męskiej w czasie cewnikowania
Jan Antczak, Wojciech Bociański

Urologia Polska 1982/35/1-2

Sprawozdania z posiedzeń Naukowego Oddziału Warszawskiego PTU
Jan Antczak

Urologia Polska 1980/33/4

Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Jan Antczak

Urologia Polska 1980/33/2

Sprawozdanie z posiedzeń naukowych oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Jan Antczak