PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacques Leemans

Urologia Polska 1982/35/3-4

Postęp w zastosowaniu protezy silikonowej jako materiału zastępczego moczowodu
Andrzej Kotowicz, Jacques Leemans