PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Wojciechowski

Urologia Polska 2006/59/3

Nerkooszczędzające leczenie w przypadku guza nerki prawej z jednoczasowym pomostowaniem aortalno-nerkowym po stronie lewej
Marcin Matuszewski, Emilia Pawłowska-Krajka, Jacek Wojciechowski, Kazimierz Krajka