PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Willak

Urologia Polska 1982/35/1-2

Doktor Maciej Słupski - wspomnienie pośmiertne
Jacek Willak

Urologia Polska 1978/31/2

Próba oceny wpływu trybu życia na powstanie i przebieg kamicy nerkowej
Jacek Willak, Barbara Willak