PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Kudelski

Urologia Polska 2008/61/1

Starzenie się mężczyzny a zaburzenia erekcji
Barbara Darewicz, Marta Skrodzka, Jacek Kudelski, Marcin Chlabicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 2005/58/4

Liposarcoma powrózka nasiennego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Marian Sulik

Urologia Polska 2005/58/2

Ocena skuteczności wewnątrzjamistego wycięcia płytki w przypadku choroby Peyronie
Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Tomasz Gołąbek

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena stężenia chromu w tkance nowotworowej pęcherza moczowego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Maria Borawska, Marian Sulik

Urologia Polska 2004/57/2a

SNV-3: Wewnątrzjamiste wycięcie płytki w leczeniu choroby Peyroniego
Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Lech Gałek, Tomasz Gołąbek

Urologia Polska 1997/50/2

BOLE GŁOWY PO ZNIECZULENIU PODPAJĘCZYNÓWKÓWYM JAKO PROBLEM W KLINICE UROLOGICZNEJ
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Anna Borucka, Jacek Kudelski, Jerzy Badyda

Urologia Polska 1996/49/4

PRZERZUTY DO ODLEGŁYCH NARZĄDÓW JAKO PIERWSZE OBJAWY RAKA NERKI
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Krzysztof Rogowski, Jan Guszcz, Jacek Kudelski

Urologia Polska 1995/48/4

PATOLOGICZNE ZŁAMANIE KRĘGOSŁUPA JAKO PIERWSZY OBJAW RAKA MIEDNICZKI NERKOWEJ
Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Bożena Kubas

Urologia Polska 1995/48/2

DIAGNOSTYCZNA WARTOŚĆ PROSTAGLANDYNY El W PORÓWNANIU Z TESTEM PAPAWERYNOWYM W DIAGNOSTYCE IMPOTENCJI
Lech Gałek, Janusz Darewicz, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski

Urologia Polska 1994/47/1-2

Całkowite żywienie pozajelitowe metodą jednego worka u chorych po wytworzeniu zastępczego pęcherza jelitowego
Tadeusz Werel, Jacek Kudelski, Barbara Darewicz, Bogdan Zalewski

Urologia Polska 1993/46/2

Autotransplantacją jądra jako metoda leczenia wnętrostwa
Janusz Darewicz, Jacek Kudelski, Lech Gałek, Barbara Darewicz
Alfa-1 mikroglobulina (,-m ) w moczu jako białkowy wskaźnik wydolności kanalików proksymalnych w przebiegu kamicy nerkowej
Maria Mantur, Barbara Darewicz, Joanna Matowicka-Karna, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Jan Prokopowicz, Iwona Jakubowska-Kuźmiuk

Urologia Polska 1992/45/3

Senoli Cell Only Syndrom — jako przyczyna niepłodności
Jacek Kudelski, Janusz Dzięcioł
Rzadka obserwacja chorego z oparzeniem żołędzi prącia
Tadeusz Werel, Eugeniusz Malczyk, Jacek Kudelski
Priapizm jako jeden z pierwszych objawów w zaawansowanym raku pęcherza moczowego
Eugeniusz Malczyk, Tadeusz Werel, Jacek Kudelski
Pourazowa przetoka cewkowo-udowa
Jacek Kudelski, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1992/45/2

Sprawozdanie z 56. Kongresu Belgijskiego Towarzystwa Urologicznego (Bruksela 25-26.05.1991
Jacek Kudelski, Eugeniusz Malczyk, Krzysztof Rogowski

Urologia Polska 1992/45/1

Urazowe oderwania tętnicy nadbrzusznej dolnej po wykonanej operacji mikronaczyniowej z powodu impotencji
Jacek Kudelski, Tadeusz Werel