PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Karon

Urologia Polska 1987/40/4

GUZ PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
Janusz Sowier, Jacek Karon, Zbigniew Kwias