PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Józef Matych

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 2.2 - Przygotowanie i przeszczepienie nerki - technika operacji
Józef Matych, Jerzy Żurek, Andrzej Święs, Paulina Sikorska-Radek, Oskar Pietraszun, Agnieszka Skrzypek, Barbara Krauze, Jacek Pietrzykowski, Konrad Pietraszun, Paweł Jałmużna

Urologia Polska 2004/57/2a

SI-4: Przeszczepianie nerek w materiale własnym
Agnieszka Skrzypek, Barbara Krauze, Jerzy Żurek, Andrzej Święs, Jacek Pietrzykowski, Konrad Pietraszun, Oskar Pietraszun, Paweł Jałmużna, Józef Matych
RV-1: Doświadczenia własne w wytwarzaniu ortotopowego pęcherza esiczego, tzw. canarian neobladder
Barbara Krauze, Jerzy Żurek, Józef Matych, Andrzej Święs, Jacek Pietrzykowski, Konrad Pietraszun, Oskar Pietraszun, Paweł Jałmużna, Agnieszka Skrzypek

Urologia Polska 2004/57/1

Nieinwazyjna diagnostyka raka pęcherza moczowego przy użyciu testu BTA stat
Aleksandra Binka-Kowalska, Edyta Borkowska, Maria Constantinou, Ewa Zając, Agnieszka Nawrocka, Marcin Matych, Józef Matych, Bogdan Kałużewski

Urologia Polska 2002/55/4

Przeszczepianie narządów od dawców żywych w Polsce i w Europie
Agnieszka Skrzypek, Józef Matych

Urologia Polska 2002/55/3

Operacja naprawcza przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej
Józef Matych, Barbara Krauze, Konrad Pietraszun, Andrzej Święs, Jerzy Żurek, Alicja Kociszewska

Urologia Polska 2002/55/2

Laparoskopowy drenaż zbiorników chłonki po przeszczepach nerek
Józef Matych, Konrad Pietraszun, Krzysztof Kuzdak, Agnieszka Skrzypek, Jacek Cywiński, Rafał Wichman, Jerzy Żurek

Urologia Polska 2000/53/3

SPRAWOZDANIE Z IV KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRANSPLANTACYJNEGO WROCŁAW 20-22 MAJA 1999 R.
Józef Matych

Urologia Polska 2000/53/1

DWA PRZYPADKI ZAKAŻENIA SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM
Agnieszka Skrzypek, Józef Matych, Paweł Jałmużna, J. Taczalski, A. Skowroński

Urologia Polska 1999/52/4

OPERACJE NAPRAWCZE POWIKŁAŃ W OBRĘBIE ZESPOLENIA MOCZOWODOWO-PĘCHERZOWEGO PO PRZESZCZEPIENIU NERKI
Józef Matych, Andrzej Święs, Jerzy Żurek, Konrad Pietraszun, Jacek Pietrzykowski, Barbara Krauze, Bohdan Bieniak, Agnieszka Skrzypek, Oskar Pietraszun, Paweł Jałmużna

Urologia Polska 1998/51/4

SPRAWOZDANIE Z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRANSPLANTACYJNEGO (PTT), ZAKOPANE-KOŚCIELISKO, 22-25 MARCA 1997 ROKU
Józef Matych

Urologia Polska 1991/44/3

Jednoczasowe operacyjne leczenie przetoki pęcherzowo-kątniczej i kamicy pęcherzyka żółciowego
Konrad Pietraszun, Józef Matych, Barbara Krauze, Włodzimierz Stelmach

Urologia Polska 1989/42/3

TECHNIKA CHIRURGICZNEGO ZAOPATRZENIA LOŻY PO PRZEZPĘCHERZOWYM WYCIĘCIU GRUCZOLAKA STERCZA
Józef Matych

Urologia Polska 1988/41/4

WARTOŚĆ DRENAŻU GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH W ADENOMEKTOMII PRZEZPĘCHERZOWEJ PRZY WSPÓŁISTNIEJĄCYM ZASTOJU MOCZU W GÓRNYCH DROGACH MOCZOWYCH
Józef Matych

Urologia Polska 1987/40/4

ZASTÓJ MOCZU W GÓRNYCH DROGACH MOCZOWYCH U CHORYCH NA GRUCZOLAK OKOŁOCEWKOWY W UROGRAFII I RENOGRAFII
Józef Matych

Urologia Polska 1987/40/1

OCENA WIELKOŚCI GRUCZOLAKA STERCZA ZA POMOCĄ ULTRASONOGRAFII
Józef Matych, Konrad Pietraszun, Bohdan Bieniak

Urologia Polska 1985/38/3

ZASTOSOWANIE ELASTYCZNEGO CEWNIKA ?S" W OPERACJACH WYTWÓRCZYCH POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO­-MOCZOWODOWEGO (DONIESIENIE TYMCZASOWE)
Józef Matych, Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Konrad Pietraszun

Urologia Polska 1985/38/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W ODDZIALE UROLOGICZNYM SZPITALA ST. TRUDPERT W PFORZHEIM (RFN)
Józef Matych

Urologia Polska 1983/36/4

Ropień okołonerkowy w przebiegu zapalenia biodrowo-grzebieniowej kaletki maziowej
Józef Matych, Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Mirosław Bin, Jacek Pietrzykowski

Urologia Polska 1983/36/3

Częstość występowania współistniejących chorób pęcherza moczowego operowanych jednoczasowo z gruczolakiem stercza
Józef Matych, Eugeniusz Miękoś, Romuald Pietraszun