PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Józef Kowalczyk

Urologia Polska 1979/32/3

Wartość urecholiny, probantyny i lioresalu w usprawnieniu pęcherza moczowego w poprzecznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Skrót rozprawy na stopień doktora nauk medycznych
Józef Kowalczyk