PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Izabela Frieske

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena wpływu litotrypsji pozaustrojowej (ESWL) na czynność nerek na podstawie parametrycznych obrazów klirensu nerkowego
Tomasz Konecki, Izabela Frieske, Jacek Kuśmierek, Marek Sosnowski