PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Izabela Dolna

Urologia Polska 1993/46/1

Chinolony vs antybiotyki, ocena wrażliwości wybranych szczepów bakteryjnych izolowanych w moczu
Janina Ruczkowska, Izabela Dolna, Ewa Mróz, Marta Chomontowicz

Urologia Polska 1990/43/3

WRAŻLIWOŚĆ NA OFLOKSACYNĘ I INNE CHEMIOTERAPEUTYKI SZCZEPÓW BAKTERYJNYCH IZOLOWANYCH Z MOCZU
Janina Ruczkowska, Izabela Dolna