PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ireneusz Ostrowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Endoskopowe leczenie dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi
Bogusław Jakubowski, Janusz Ciechan, Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Ludwik Kotliński
KOD: 8.2 - Rola powtórnej przezcewkowej elektroresekcji w ocenie pacjentów z powierzchownymi nowotworami pęcherza moczowego
Janusz Ciechan, Ireneusz Ostrowski, Krzysztof Mazurek
KOD: 16.2 - Leczenie długotrwałego priapizmu niedokrwiennego przez wytworzenie połączenia jamisto-gąbczastego sposobem Sachera
Ireneusz Ostrowski, Janusz Ciechan, Tadeusz Palec

Urologia Polska 2006/59/1

Kamica kikuta moczowodu po heminefrektomii
Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Wojciech Wiatr, Krzysztof Mazurek, Bogusław Jakubowski, Janusz Ciechan

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Urazowe oskalpowanie prącia i moszny - technika operacyjna, wczesny i odległy wynik operacji rekonstrukcyjnej
Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Wojciech Wiatr, Krzysztof Mazurek, Bogusław Jakubowski, Andrzej Baj, Janusz Ciechan

Urologia Polska 2003/56/2

Priapizm - współczesne poglądy
Ireneusz Ostrowski, Artur A. Antoniewicz

Urologia Polska 2000/53/3

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU W KLINICE UROLOGII W MANNHEIM
Ireneusz Ostrowski