PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ireneusz Cyperling

Urologia Polska 1981/34/3-4

Samoistne pęknięcie nerki
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński, Ireneusz Cyperling