PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Imad Mohtar

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Leczenie operacyjnie w przypadku bezobjawowego raka nerkowokomórkowego
Imad Mohtar, Zbigniew Wolski

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-4: Naciekanie układu kielichowo-miedniczkowego (UKM) w raku nerkowokomórkowym
Imad Mohtar, Zbigniew Wolski, Bartosz Misterek