PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Henryk Kwapisz

Urologia Polska 1990/43/1

NERKA POTRÓJNA
Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński, Wacław Lorenz
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W SAMOISTNYM PĘKNIĘCIU NERKI
Henryk Kwapisz

Urologia Polska 1988/41/4

URAZ WODONERCZA
Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński
CIAŁO OBCE JĄDRA
Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński

Urologia Polska 1987/40/3

PRZERZUT RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO DO KOŚCI BIODROWEJ
Henryk Kwapisz, Jerzy Miarzyński, Zenon Rudzki, Stanisław Miedziński