PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Hanna Tchórzewska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena trzymania moczu po prostatektomii radykalnej
Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Tomasz Kalinowski, Tomasz Chwaliński, Adam Zakościelny, Anna Rosa, Hanna Tchórzewska, Wojciech Michalski