PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Halina Midro

Urologia Polska 1984/37/4

SZPITALNE ZAKAŻENIA MOCZOWE W UROLOGII (NA PODSTAWIE WŁASNEGO MATERIAŁU)
Leonard Teneta, Halina Midro, Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1981/34/2

Ceporacyna w zakażeniach dróg moczowych
Leonard Teneta, Andrzej Nowak, Halina Midro

Urologia Polska 1981/34/1

Pipram w zakażeniu moczowym
Andrzej Nowak, Halina Midro, Leonard Teneta
Własny sposób umocowania jednorazowych cewników
Andrzej Nowak, Halina Midro, Leonard Teneta