PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

H. Nielubowiczowa

Urologia Polska 1981/34/2

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Wilna na konferencję naukową Towarzystwa Urologów LSRR (15.V.80 r. ? 18.V.80 r.)
H. Nielubowiczowa