PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Grzegorz Madej

Urologia Polska 2007/60/4

Ilościowa i jakościowa ocena zaburzeń wzwodu u chorych poddanych leczeniu zabiegowemu z powodu łagodnego rozrostu stercza
Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Krzysztof Pych, Bartosz Dybowski, Albert Gugała, Grzegorz Madej, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1999/52/1

ZMIANY HISTOPATOLOGICZNE W GRUCZOLE KROKOWYM U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tomasz Demkow, Anna Nasierowska-Guttmejer, Paweł Wiechno, Grzegorz Madej

Urologia Polska 1998/51/3

OCENA PRZYDATNOŚCI UROGRAFII, ULTRASONOGRAFII I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORÓW Z NABŁONKA PRZEJŚCIOWEGO GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Tomasz Demkow, Grzegorz Madej, Wojciech Rogowski

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WARTOŚCI PALIATYWNEGO NAPROMIENIANIA PRZERZUTÓW DO KOŚCI U CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska, Grzegorz Madej

Urologia Polska 1997/50/4

WYNIKI LECZENIA RAKA PRĄCIA W MATERIALE INSTYTUTU ONKOLOGII W WARSZAWIE
Tomasz Demkow, Grzegorz Madej
RZADKA POSTAĆ RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO O UTKANIU PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWYM I GRUCZOŁOWYM
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Roman Pykało, Jarosław Zięba, Grzegorz Madej

Urologia Polska 1997/50/2

Leiomyosarcoma nerki
Tomasz Demkow, Maciej Czaplicki, Krzysztof Sikora, Grzegorz Madej

Urologia Polska 1997/50/1

OCENA GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH NA PODSTAWIE WCZESNEJ POOPERACYJNEJ UROGRAFII PO NADPĘCHERZOWYM ODPROWADZENIU MOCZU DONIESIENIE WSTĘPNE
Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej

Urologia Polska 1996/49/4

RZADKI PRZYPADEK ROZPOZNANEGO PRZYŻYCIOWO PRZERZUTU CZERNIAKA ZŁOŚLIWEGO DO JĄDRA
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Krzysztof Idzikowski, Grzegorz Jędrzejczak, Roman Pykało, Grzegorz Madej

Urologia Polska 1996/49/1

PIERWOTNY CHŁONIAK ZŁOŚLIWY JĄDRA
Tomasz Demkow, Jan Walewski, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej
ZESPÓŁ ROZSIANEGO WYKRZEPIANIA WEWNĄTRZN ACZYNIOWEGO U CHOREGO Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM GRUCZOŁU KROKOWEGO
Artur Sieczych, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej

Urologia Polska 1991/44/3

Wstępne doświadczenia w stosowaniu chemioterapii neoadjuwantnej M-VAC w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem pę cherza (T2—T4)
Andrzej Borkowski, Jędrzej Michalec, Adam Pawinski, Danuta Gajl, Grzegorz Madej, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1987/40/4

ROLA ALFAFETOPROTEINY (AFP) I GONADOTROPINY KOSMÓWKOWEJ (hCG) W ROZPOZNAWANIU, OKREŚLENIU STOPNIA ZAAWANSOWANIA, MONITOROWANIU LECZENIA I KONTROLI PO LECZENIU CHORYCH NA NOWOTWORY JĄDRA Z KOMÓREK ROZRODCZYCH
Janusz J. Szymendera, Jan Leńko, Grzegorz Madej, Ludwika Sikorowa, Janina A. Kamlnska