PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Grażyna Pietsz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Izoflawony: związki pochodzenia naturalnego, potęgujące działanie TRAIL w chemoprewencji raka stercza
Ewelina Szliszka, Bogdan Mazur, Grażyna Pietsz, Wojciech Król

Urologia Polska 2007/60/2

Cytotoksyczne działanie ligandu, czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), na komórki raka pęcherza moczowego po zastosowaniu wybranych cytostatyków
Ewelina Szliszka, Anatol Majcher, Maciej Domino, Grażyna Pietsz, Wojciech Król